Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste


Tietosuoja-asetus 2016/679 ( GDPR )

voimassa 25.5.2018 alkaen

Rekisterinpitäjä / asiakasrekisteri / Postiosoite

Oy Antero Ab / Sähkö-Antero

Laivastokatu 3 / ei myymälää

53900 Lappeenranta

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sähköpostilla

Lauri Viitaja

lauri.viitaja@gmail.com

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten

asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot: Yritysksen nimi tai nimi  ja osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteri
Asiakkaan antamat tiedot ja palvelun yhteydessä muodostuneet tiedot. Tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän jättäessä tiedot tai käyttäessään palvelua.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta, ei luovuteta ilma kysymättä lupaa

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Ei luovuteta, ilman kysymättä lupaa

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto hävitetään paperisilpurilla

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on suojattu ulkoisilta tunkeutumisilta käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Näihin tietokantoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa ja pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimuksia, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.